zoeken

Beoordeling van je huidige wijncollectie en bewaarcondities

Nu je een duidelijke aankoop strategie bepaald hebt is het belangrijk om te checken

  • Hoe je huidige wijncollectie hierin past én
  • Of de bewaarcondities van je wijnkelder, wijnkamer of wijnkast voldoende garanties bieden op een mooie ontwikkeling van je collectie.  

 

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT OP