zoeken

Planmatige aanpak

 

TELEURSTELLINGEN 

Voorbeelden van gepassioneerde wijnliefhebbers die (zware) teleurstellingen oplopen zijn legio: 

 • Zij creëren een eigen wijnkelder,
  • Maar ... die wijnkelder is zeer snel veel te klein (meestal resulterende in een niet kost-efficiënte aanpak van wijnkelderinrichting)
 • Zij creëren een voldoende grote wijnkelder,
  • Maar ... omdat op voorhand onvoldoende nagedacht is over de organisatie van de wijncollectie evolueert die wijnkelder na enkele jaren naar een complete chaos (dozen in de gang, "vergeten" flessen, etc)
 • Zij ontwikkelen een "koopwoede" om die lege vakken in de wijnkelder of wijnkast zo snel mogelijk te vullen,
  • Maar ... reeds na enkele jaren blijkt dat de wijnen in de kelder of wijnkast blijven liggen omdat ze niet meer in het smaakprofiel passen (omdat zij bij aankoop hun smaakprofiel onvoldoende kenden)
 • Zij leggen een mooie wijncollectie aan,
  • Maar ... veel van deze wijnen ouderen te snel of verliezen hun kwaliteit voortijdig omdat de bewaarcondities van de wijnkelder onvoldoende waren (bijvoorbeeld te hoge en teveel fluctuaties in temperatuur)
 •  Zij kopen wijnen om ze later (bijv naar aanleiding van de 21ste verjaardag van zoon of dochter) te kunnen serveren,
  • Maar ... terwijl de kelder goede bewaarcondities had, is de wijn op die 21ste verjaardag azijn geworden. Dit omdat ze niet wisten dat ze voor dezelfde kost wijnen hadden kunnen aankopen die nog vele jaren op hun hoogtepunt zouden zijn geweest  (zie ook deze blog)
 • Zij kopen wijnen "in vertrouwen",
  • Maar ... zoals later blijkt aan veel te hoge prijzen  (zie bijvoorbeeld deze blog)
 • Zij kopen topwijnen bij de wijnbouwer,
  • Maar ... zij wisten niet dat transport in een te warme auto de wijnen zwaar kunnen schaden (bijvoorbeeld omwille van een 2de gisting op fles)
 • Zij kopen een partij toffe wijnen op een veiling,
  • Maar ... wanneer de flessen geopend worden blijken ze zeer zwaar tegen te vallen (bewaarcondities van zulke wijnen zijn immers meestal een vraagteken)
 • Zij kopen topwijnen als investering om ze na jaren te verzilveren,
  • Maar ... de wijnen realiseren slechts een fractie van de verhoopte verkoopprijs
 • Zij installeren een peperdure (bijna 150 000 €, excl de wijnen) wijnkelder,
  • Maar ... na enkele jaren wensen ze hun woning te verkopen en is het extreem moeilijk om de kost van de zeer mooie wijnkelder te recupereren in de verkoopprijs van de woning 
 • Etc, etc ...

PLANMATIGE AANPAK

Teneinde zulke teleurstellingen te vermijden en in de plaats genot, passie en (eventueel) financiële meerwaarde te creëren, biedt Vina Mundi aan om, gebruik makend van de Vina Mundi expertise, samen met jou, een goed doordachte planmatige aanpak uit te werken: 

 • Gebaseerd op:
  • Je smaakprofiel (eventueel verder te verfijnen met een zeer goede methodiek). 
  • Je (eventuele) huidige wijncollectie
  • Het budget dat je over een periode van bijv 10 jaar wil vrijmaken voor je wijncollectie
  • Je gepland wijnverbruik (privé, feestjes, geschenken, etc) in de voornaamste
   • Wijnstijl-categorieën (mousserend, wit, rosé, rood, dessertwijnen, versterkte wijnen)
   • Prijs-categorieën (dagdagelijkse wijnen van 6 tot 15€, topwijnen van 15-40€ en topwijnen >40€). In iedere prijscategorie kan de prijs per wijnstijl en prijs-categorie vastgelegd worden. Bijvoorbeeld voor mousserend: dagdagelijkse wijnen op 8€, topwijnen van 15-40 € op 20 € en topwijnen > 40€ op 60 €
  • Je beslissing om al dan niet te investeren in topwijnen om
   • Zelf mooie meerwaarden te realiseren (zoals bijvoorbeeld hier) en/ of
   • Voor je kids iets waardevols op te bouwen (op fiscaalvriendelijke wijze)
   • Een "perfect geschenk" op te bouwen voor je kleinkind, kind, petekind,  namelijk een wijncollectie die op dronk is wanneer de geluksvogel 21 jaar wordt en nog vele jaren langer. Zie deze blog
  • De ruimte die je momenteel beschikbaar hebt om je wijncollectie te bewaren (in je woongedeelte of in een kelder) gekoppeld aan een inschatting van de kans dat je je huidige woonst op korte of middellange termijn zal vervangen 
  • Etc

 

 

 • Resulterend in een plan dat je redelijke zekerheid biedt dat je de hierboven beschreven teleurstellingen zal vermijden: 
  • Een stap-voor-stap actieplan
  • Een financieel plan
   • Opgesplitst naar de wijnstijl-categorie (mousserend, wit, rosé, rood, dessert- en versterkte wijnen)
   • Opgeplitst naar de prijs-categorie: dagdagelijkse wijnen (6 - 15 €), topwijnen 15 tot 40 € en topwijnen >40 €
   • Met een prognose van de evolutie over deze looptijd van
    • Het aantal flessen in je wijncollectie
    • De aanschaffingswaarde van deze flessen
  • Een berekening van de benodigde capaciteit.

 

INDIVIDUELE BEGELEIDING

Wanneer je dan klaar bent om doelgericht wijnen aan te kopen, dan heb je misschien wel ervaren dat Vina Mundi óók je aangewezen partner is om je te begeleiden in deze zoektocht naar de gewenste kwaliteit tegen een zeer competitieve prijs.